Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3-4 (2013) Savremena urbana soiologija Abstract   PDF (Hrvatski)
Alisabri Šabani, Jasmin Ahić
 
No 5-6 (2014): Criminal justice issues SECURITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL CRIME - SECURITY MANAGEMENT STUDENTS’ ATTITUDES Abstract   PDF (Hrvatski)
Kristina Radojević, Aleksandra Ljuština
 
No 3-4 (2013) Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova Abstract   PDF (Hrvatski)
Admir Hadžikadunić, Mustafa Šuvalija, Jasna Bajraktarević
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES SELF-REPORTED JUVENILE DELINQUENCY AND FAMILY RELATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Abstract   PDF (Hrvatski)
Muhamed Budimlić, Haris Halilović
 
No 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SEX TRAFFICKING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A DESCRIPTIVE ANALYSIS BASED ON LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ ACCOUNTS Abstract   PDF (Hrvatski)
Lisa R. Muftić, Abida Pehlić
 
No 3-4 (2014) Sigurnost i stabilnost kao globalni izazov Abstract   PDF (Hrvatski)
Bakir Alispahić
 
No 1-2 (2015) SIGURNOST URBANIH SREDINA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA / THE SAFETY OF URBAN AREAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF LEFT REALISM Abstract   PDF (Hrvatski)
Vanja Elezović
 
No 3-4 (2016) SIMULTANO ILI SEKVENCIJALNO PREPOZNAVANJE? POSTOJI LI ISPRAVAN ODGOVOR? Abstract   PDF (Hrvatski)
Adnan Fazlić
 
No 1-2 (2013) Sistem privatne sigurnosti u BiH - predrasude, izazovi i perspektive Abstract   PDF (Hrvatski)
Jasmin Ahić, Almir Pustahija
 
No 5 (2017): Zbornik radova SMRT PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU: UBISTVO ILI NESRETAN SLUČAJ Abstract   PDF (Hrvatski)
nebojša Bojanić
 
No 3-4 (2015) SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS Abstract   PDF (Hrvatski)
Mirko Capan, Joško Sindik
 
No 1-2 (2019) SOCIOLOŠKI, POLITOLOŠKI I SIGURNOSNI OSVRT O TIJELU KAO SREDSTVU ZA IZVRŠENJE TERORISTIČKIH AKATA Abstract   PDF (Hrvatski)
Jasmin Ahić, Alisabri Šabani
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES SOME PERSPECTIVES ON THE MEXICAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Abstract   PDF (Hrvatski)
Axel Francisco Orozco Torres
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES SPECIAL COURTS AND PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENSES IN INDIA Abstract   PDF (Hrvatski)
Sesha Kethineni, Murugesan Srinivasan
 
No 1-2 (2016) SPECIFIČNI TRAGOVI KRAKA TIJELA MEHANIZMA ZA OKIDANJE, NA ČAHURAMA ISPALJENIM IZ PIŠTOLJA “TOKAREV” CAL. 7,62 x 25 mm I PIŠTOLJA KOJI SU PROIZVEDENI NA BAZI NAVEDENOG PIŠTOLJA CAL. 7,62 x 25 mm I CAL. 9 x 19 mm Abstract   PDF (Hrvatski)
Bruno Franjić, Alija Kotarević
 
No 5 (2017): Zbornik radova SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE - PROCESNI I PRAKTIČNI ASPEKTI STUDIJA SLUČAJA Abstract   PDF (Hrvatski)
Vedran Alidžanović, Elis Musić
 
No 3-4 (2012) SPORT KAO PREVENCIJA OD DESTRUKTIVNOG IZRAŽAVANJE DJECE I OMLADINE Abstract   PDF (Hrvatski)
Admir Hadžikadunić
 
No 5 (2017): Zbornik radova SPORT KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST U FUNKCIJI PREVENCIJE DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠNJA DJECE I MLADIH Abstract   PDF (Hrvatski)
Admir Hadžikadunić, Elmedin Muratbegović, Ajlina Jaganjac
 
No 5 (2019): Zbornik radova STANJE, KRETANJE I NORMATIVNO UREĐENJE RAČUNALNOG KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ Abstract   PDF (Hrvatski)
Mirjana Kondor-Langer, Krunoslav Borovec, Stjepan Gluščić
 
No 1-2 (2020) STAVOVI DIONIKA U POLICIJI O BUDUĆNOSTI HRVATSKE POLICIJE Abstract   PDF
Krunoslav Borovec, Iva Balgač
 
No 5 (2017): Zbornik radova STAVOVI OSUĐENIKA O USLOVIMA ŽIVOTA U ZATVORSKIM USTANOVAMA Abstract   PDF (Hrvatski)   PDF (Hrvatski)
Sanja Radetić Lovrić, Biljana Mirković, Dejan Matijević
 
No 1-2 (2018) STRAH OD TERORIZMA I TERORISTIČKIH AKATA MEĐU STUDENTSKOM POPULACIJOM Abstract   PDF (Hrvatski)
Pustahija Almir
 
No 1-2 (2012) SUDSTVO KAO INSTRUMENT POLITIKE Abstract   PDF (Hrvatski)
Suad Kurtćehajić
 
No 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SUICIDE RATE IN BOSNIA & HERZEGOVINA WITH SPECIAL REVIEW ON FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – COMPARATIVE ANALYSIS Abstract   PDF (Hrvatski)
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović
 
No 5 (2017): Zbornik radova SUPRANACIONALNA KRIMINOLOGIJA: HOSTIS HUMANIS GENERIS? – ZLOČINCI ILI OBIČNI LJUDI U VANREDNIM OKOLNOSTIMA Abstract   PDF (Hrvatski)
Mirza Buljubašić
 
No 5 (2017): Zbornik radova SVAKODNEVNO ISKUSTVO: KA RAZUMIJEVANJU I DENTITETSKIH PRISILA Abstract   PDF (Hrvatski)
Alisabri Šabani
 
No 5 (2019): Zbornik radova SVEOBUHVATNI PRISTUP NATO-A SAJBER ODBRANI Abstract   PDF (Hrvatski)
Sergej Cvetkovski, Vancho Kenkov
 
No 3-4 (2017) SVIJET U VIHORU NEIZVJESNOSTI Abstract   PDF (Hrvatski)
Bakir Alispahić
 
No 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TAG IT AND BAG IT – US SOCIAL POLICY TOWARD NATIVE AMERICANS Abstract   PDF (Hrvatski)
Laurence A. French, Goran Kovačević
 
No 1-2 (2017) TERORIZAM – ZLOČIN VS NORMA Abstract   PDF (Hrvatski)
Miodrag Simović, Mile Šikman
 
No 5-6 (2014): Criminal justice issues TERRORISM AND GENOCIDE Abstract   PDF (Hrvatski)
Bakir Alispahić
 
No 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TERRORISM AND TOURISM Abstract   PDF (Hrvatski)
Nedžad Korajlić, Želimir Kešetović
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES THE CASE FOR HELICOPTERS AND INTEGRATED COMMUNICATIONS IN BOSNIA-HERZEGOVINA: LESSONS LEARNED FROM THE FLOODS OF 2014. Abstract   PDF (Hrvatski)
Amer Smailnegović, Nedžad Korajlić, Jasmin Ahić
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES THE CRIME OF GENOCIDE. QUESTIONS ABOUT THE MENS REA. Abstract   PDF (Hrvatski)
Federico C. La Vattiata
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES THE ITALIAN LAW ENFORCEMENT SYSTEM USED TO PROTECT CULTURAL PROPERTIES, WITH PARTICULAR REFERENCE TO DATABASES AND MASS MEDIA Abstract   PDF (Hrvatski)
Dalma Lukács
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES THE PHENOMENOLOGY OF REGISTERED ENVIRONMENTAL CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Abstract   PDF (Hrvatski)
Sandra Kobajica
 
No 5-6 (2014): Criminal justice issues THE SOCIAL FUNCTIONS OF MIDDLE CLASS: IMPLICATIONS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA Abstract   PDF (Hrvatski)
Alisabri Šabani
 
No 5-6 (2012): Criminal Justice Issues THE SYSTEM OF COLLECTIVE SECURITY Abstract   PDF (Hrvatski)
Sakib Softić
 
No 5-6 (2014): Criminal justice issues TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: STATE OF THE ART AND ASSOCIATED PUZZLES Abstract   PDF (Hrvatski)
Samir Rizvo, Eldan Mujanović
 
No 3-4 (2014) Transnacionalni organizovani kriminal kao sigurnosna prijetnja u suvremenim uvjetima (sa posebnim osvrtom na BiH) Abstract   PDF (Hrvatski)
Mirza Smajić
 
No 1-2 (2014) Trgovina ljudima radi eksploatacije radne snage: političke dileme Abstract   PDF (Hrvatski)
Samir Rizvo, Eldan Mujanović
 
No 3-4 (2017) ULOGA ŽENA U TERORIZMU KROZ PRIZMU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA I FEMINISTIČKE TEORIJE Abstract   PDF (Hrvatski)
Nerma Halilović-Kibrić
 
No 3-4 (2010) ULOGA INTERPOLA U PROVOĐENJU POSTUPAKA IZRUČENJA ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA Abstract   PDF (Hrvatski)
Eldan Mujanović, Samir Rizvo
 
No 5 (2017): Zbornik radova ULOGA POLICIJE U SPRIJEČAVANJU I SUZBIJANJU PREKRŠAJA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA PREMA ZAKONODAVSTVU CRNE GORE Abstract   PDF (Hrvatski)
Dragan Arsović
 
No 5 (2019): Zbornik radova ULOGA PSIHOLOGIJE U UNAPREĐENJU CYBER SIGURNOSTI Abstract   PDF (Hrvatski)
Elvira Čekić
 
No 1-2 (2010) ULOGA SLUŽBENIKA POLICIJE U HRVATSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU Abstract   PDF (Hrvatski)
Damir Čačković
 
No 3-4 (2010) ULOGA VJEŠTAČENJA U DONOŠENJU ADEKVATNE SUDSKE ODLUKE KOD SEKSUALNIH DELIKATA KAO DELIKATA NASILJA Abstract   PDF (Hrvatski)
Nebojša Bojanić
 
No 1-2 (2018) UPRAVLJANJE IMOVINOM STEČENOM KRIVIČNIM DJELIMA U MEĐUNARODNOM I POREDBENOM PRAVU Abstract   PDF (Hrvatski)
Eldan Mujanović, Darko Datzer, Nermin Kadribašić
 
No 1-2 (2016) UPRAVNO-PRAVNI OBLICI KONTROLE I NADZORA ZATVORSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI Abstract   PDF (Hrvatski)
Kenan Kapo
 
No 1-2 (2014) Urbana sociologija u radovima klasične njemačke i čikaške sociologije Abstract   PDF (Hrvatski)
Alisabri Šabani
 
201 - 250 of 268 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>