Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1-2 (2019) UTJECAJ ORGANIZIRANOG KRIMINALA NA SIGURNOST DRŽAVA U TRANZICIJI Abstract   PDF (Hrvatski)
Amina Smailhodžić
 
No 1-2 (2015) UVOĐENJE TESTIRANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA U KRVI KAO KORAK KA UNAPRJEĐENJU PREVENCIJE NASILNOG PONAŠANJA POSJETILACA SPORTSKIH TAKMIČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI / INTRODUCTION OF BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION TESTING AS A STEP TOWARDS IMPROVING THE REVENTIO Abstract   PDF (Hrvatski)
Mustafa Šuvalija, Almir Pustahija
 
No 5 (2019): Zbornik radova UVODNA RIJEČ Details   PDF (Hrvatski)
Jasmin Ahić
 
No 1-2 (2011) UZROCI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA NA PUTEVIMA KANTONA SARAJEVO Abstract   PDF (Hrvatski)
Nebojša Bojanić
 
No 5-6 (2012): Criminal Justice Issues VICTIMS OF ENVIRONMENTAL CRIME (STUDENT’S PERCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL CRIME Abstract   PDF (Hrvatski)
Marina Malis Sazdovska, Aleksandar Ivanov
 
No 5 (2019): Zbornik radova VIKTIMIZACIJA STUDENATA U SAJBER PROSTORU: ISKUSTVA IZ SRBIJE Abstract   PDF (Hrvatski)
Ljiljana Stevković, Milica Popović, Milica Kovačević
 
No 5-6 (2018): CRIMINAL JUSTICE ISSUES WHAT ABOUT RESTORATIVE JUSTICE PRACTICES IN ITALY AFTER THE EU DIRECTIVE 29/2012? A LONG STORY OF CULTURAL DIFFICULTIES AND MISUNDERSTANDING. Abstract   PDF (Hrvatski)
Susanna Vezzadini
 
No 5-6 (2012): Criminal Justice Issues WOMEN IN THE PRISON SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: REHABILITATION PROGRAMS, EDUCATION AND WORK Abstract   PDF (Hrvatski)
Marija Lučić-Ćatić, Predrag Puharić, Dina Bajraktarević
 
No 1-2 (2010) ZAŠTITA INVESTITORA I PRAVNI MEHANIZMI SPREČAVANJA TRŽIŠNIH ZLOUPOTREBA U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I HERCEGOVINI Abstract   PDF (Hrvatski)
Dina Bajraktarević
 
No 5 (2019): Zbornik radova ZAŠTITA OD CYBER NAPADA I UPRAVLJANJE PODACIMA NA KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI POMOĆU INOVACIONIH 3D A-LATA GIS I BIM Abstract   PDF (Hrvatski)
Edin Garaplija, Samir Rizvo
 
No 1-2 (2013) Zaštita ljudskih prava u kontekstu istraživanja prekograničnog i međunarodnog kriminala Abstract   PDF (Hrvatski)
Nedžad Smailagić
 
No 1-2 (2018) ZIMSKA ŠKOLA “DIGITALNA FORENZIKA I INFORMACIJSKA SIGURNOST” Abstract   PDF (Hrvatski)
Renata Klačar
 
No 5 (2017): Zbornik radova ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA SA ASPEKTA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA Abstract   PDF (Hrvatski)
Zoran Kovačević
 
No 5 (2019): Zbornik radova ZLOUPOTREBA SAJBER PROSTORA U IZBORNOM PROCESU KAO GLOBALNA POLITIČKA I SIGURNOSNA PRIJETNJA Abstract   PDF (Hrvatski)
Oliver Bakreski, Leta Bardjieva Miovska
 
No 1-2 (2014) Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici Abstract   PDF (Hrvatski)
Petar Veić, Ivan Nađ
 
No 1-2 (2020) ZNAČAJ I ULOGA PRAVNIH DOKUMENATA UJEDINJENIH NACIJA O MIGRACIJAMA Abstract   PDF
Nežla Borić
 
No 1-2 (2012) ZNAČAJ KRIMINALISTIČKOG PROFILISANJA U RASVJETLJAVANJU KRIVIČNIH DJELA PO NEPOZNATIM IZVRŠIOCIMA Abstract   PDF (Hrvatski)
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović
 
No 1-2 (2016) ZNAČAJ KRIMINOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA ZA SAVREMENU POLITIKU SUPROTSTAVLJANJA KRIMINALITETU Abstract   PDF (Hrvatski)
Darko Datzer
 
251 - 268 of 268 Items << < 1 2 3 4 5 6