Povratak na detalje o članku Sociodemografska obilježja i viktimizacijakod policijskih službenika
Preuzmanje