[1]
Ahić, J. and Hodžić, K. 2019. Postupci kriptografije i njihova uloga. Kriminalističke teme. 5 (Oct. 2019), 287-311.