[1]
Kavazović, M., Bajraktarević Pajević, D. , Lučić-Ćatić, M. and Puharić, P. 2019. Kriminalističko postupanje sa digitalnim dokazima u praksi policijskih agencija u BiH. Kriminalističke teme. 5 (Oct. 2019), 351-388.