[1]
Ahmić, E. , Dautbegović, A. and Korajlić, N. 2019. Metode otkrivanja sajber kriminala putem digitalne forenzike. Kriminalističke teme. 5 (Oct. 2019), 389-415.