[1]
Šurković, A. 2019. Korištenje elektronskog i korespondentnog bankarstva za aktivnosti pranja novca. Kriminalističke teme. 5 (Oct. 2019), 483-497.