[1]
Kurtović, A. 2003. Suzbijanje kriminalnih djelatnosti pravnih osoba kao oblika organiziranog kriminaliteta. Kriminalističke teme. 3, 3-4 (Oct. 2003), 337-360.