[1]
Abazović, M.D. 2003. International Criminal Court - Between Ideals and Reality: Edina Bećirević: Međunarodni centar za mir Sarajevo & Arka press Sarajevo, 2003. Kriminalističke teme. 3, 3-4 (Oct. 2003), 377-379.