(1)
Ahić, J.; Hodžić, K. Postupci Kriptografije I Njihova Uloga. KT 2019, 287-311.