(1)
Kavazović, M.; Bajraktarević Pajević, D. .; Lučić-Ćatić, M.; Puharić, P. Kriminalističko Postupanje Sa Digitalnim Dokazima U Praksi Policijskih Agencija U BiH. KT 2019, 351-388.