(1)
Ahmić, E. .; Dautbegović, A. .; Korajlić, N. Metode Otkrivanja Sajber Kriminala Putem Digitalne Forenzike. KT 2019, 389-415.