(1)
Šurković, A. . Korištenje Elektronskog I Korespondentnog Bankarstva Za Aktivnosti Pranja Novca. KT 2019, 483-497.