(1)
Korajlić, N. Uloga Privatnih službi Sigurnosti U Kriznim Situacijama. Kriminalističke teme 2004, 4, 93-104.