(1)
Kurtović, A. Suzbijanje Kriminalnih Djelatnosti Pravnih Osoba Kao Oblika Organiziranog Kriminaliteta. KT 2003, 3, 337-360.