(1)
Abazović, M. D. International Criminal Court - Between Ideals and Reality: Edina Bećirević: Međunarodni Centar Za Mir Sarajevo & Arka Press Sarajevo, 2003. KT 2003, 3, 377-379.