Kavazović, M., Bajraktarević Pajević, D. ., Lučić-Ćatić, M., & Puharić, P. (2019). Kriminalističko postupanje sa digitalnim dokazima u praksi policijskih agencija u BiH. Kriminalističke Teme, (5), 351-388. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/231