Šurković, A. . (2019). Korištenje elektronskog i korespondentnog bankarstva za aktivnosti pranja novca. Kriminalističke Teme, (5), 483-497. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/237