Šabani, A., & Bojanić, N. (2013). Neki aspekti suicida na području Federacije BiH u periodu 2007. - 2011. godina. Kriminalističke Teme, (1-2), 92-109. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/33