Korajlić, N. (2004). Uloga privatnih službi sigurnosti u kriznim situacijama. Kriminalističke Teme, 4(1-2), 93-104. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/433