Kurtović, A. (2003). Suzbijanje kriminalnih djelatnosti pravnih osoba kao oblika organiziranog kriminaliteta. Kriminalističke Teme, 3(3-4), 337-360. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/467