Bojanić, N. (2003). Paul Wilkinson: ’’Terorizam protiv demokracije” (odgovor liberalne države). Kriminalističke Teme, 3(3-4), 389-394. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/471