KRŠIĆ, ŽELJKO . Kriminalistički i krivično procesni aspekti tajnog nadzora i snimanja komunikacija u Bosni i Hercegovini. Kriminalističke teme, n. 5, p. 269-291, 10 Dec. 2017.