AHIĆ, J.; HODŽIĆ, K. Postupci kriptografije i njihova uloga. Kriminalističke teme, n. 5, p. 287-311, 15 Oct. 2019.