KAVAZOVIĆ, M.; BAJRAKTAREVIĆ PAJEVIĆ, D. .; LUČIĆ-ĆATIĆ, M.; PUHARIĆ, P. Kriminalističko postupanje sa digitalnim dokazima u praksi policijskih agencija u BiH. Kriminalističke teme, n. 5, p. 351-388, 15 Oct. 2019.