ŠURKOVIĆ, A. . Korištenje elektronskog i korespondentnog bankarstva za aktivnosti pranja novca. Kriminalističke teme, n. 5, p. 483-497, 15 Oct. 2019.