KORAJLIĆ, N. Uloga privatnih službi sigurnosti u kriznim situacijama. Kriminalističke teme, v. 4, n. 1-2, p. 93-104, 5 Mar. 2004.