KURTOVIĆ, A. Suzbijanje kriminalnih djelatnosti pravnih osoba kao oblika organiziranog kriminaliteta. Kriminalističke teme, v. 3, n. 3-4, p. 337-360, 27 Oct. 2003.