ABAZOVIĆ, M. D. International Criminal Court - Between Ideals and Reality: Edina Bećirević: Međunarodni centar za mir Sarajevo & Arka press Sarajevo, 2003. Kriminalističke teme, v. 3, n. 3-4, p. 377-379, 27 Oct. 2003.