PETROVIĆ, B. Kriminalistički i pravni aspekt provođenja racije. Kriminalističke teme, v. 1, n. 1, p. 142-166, 15 Jun. 1998.