Petrović, Borislav. 1998. “Kriminalistički I Pravni Aspekt provođenja Racije”. Kriminalističke Teme 1 (1):142-66. https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/584.