Kavazović, M., Bajraktarević Pajević, D. ., Lučić-Ćatić, M. and Puharić, P. (2019) “Kriminalističko postupanje sa digitalnim dokazima u praksi policijskih agencija u BiH”, Kriminalističke teme, (5), pp. 351-388. Available at: https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/231 (Accessed: 27May2022).