[1]
Željko . Kršić, “Kriminalistički i krivično procesni aspekti tajnog nadzora i snimanja komunikacija u Bosni i Hercegovini”, Kriminalističke teme, no. 5, pp. 269-291, Dec. 2017.