[1]
J. Ahić and K. Hodžić, “Postupci kriptografije i njihova uloga”, KT, no. 5, pp. 287-311, Oct. 2019.