[1]
M. Kavazović, D. . Bajraktarević Pajević, M. Lučić-Ćatić, and P. Puharić, “Kriminalističko postupanje sa digitalnim dokazima u praksi policijskih agencija u BiH”, KT, no. 5, pp. 351-388, Oct. 2019.