[1]
B. Petrović, “Kriminalistički i pravni aspekt provođenja racije”, Kriminalističke teme, vol. 1, no. 1, pp. 142-166, Jun. 1998.