[1]
M. . Buljubašić, “Retributivni odgovori tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini”, KT, vol. 22, no. 3-4, pp. 65-85, Dec. 2022.