Kavazović, M., D. . Bajraktarević Pajević, M. Lučić-Ćatić, and P. Puharić. “Kriminalističko Postupanje Sa Digitalnim Dokazima U Praksi Policijskih Agencija U BiH”. Kriminalističke Teme, no. 5, Oct. 2019, pp. 351-88, https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/231.