Kurtović, A. “Suzbijanje Kriminalnih Djelatnosti Pravnih Osoba Kao Oblika Organiziranog Kriminaliteta”. Kriminalističke Teme, vol. 3, no. 3-4, Oct. 2003, pp. 337-60, https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/467.