Kavazović, Muamer, Dina Bajraktarević Pajević, Marija Lučić-Ćatić, and Predrag Puharić. “Kriminalističko Postupanje Sa Digitalnim Dokazima U Praksi Policijskih Agencija U BiH”. Kriminalističke teme, no. 5 (October 15, 2019): 351-388. Accessed May 27, 2022. https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/231.