Šabani, Alisabri, and Nebojša Bojanić. “Neki Aspekti Suicida Na području Federacije BiH U Periodu 2007. - 2011. Godina”. Kriminalističke teme, no. 1-2 (May 19, 2013): 92-109. Accessed July 28, 2021. https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/33.