Kriminalističke teme

Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Razlozi za pokretanje časopisa su naučni, edukativni i društveni.

Naučne potrebe i opravdanost izlaženja časopisa su u funkciji prezentacije naučnih dostignuća na polju kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija kao i drugih disciplina koje se prožimaju sa navedenim oblastima.

Edukativna funkcija časopisa je od šireg značaja sa aspekta permanentnog praćenja i usvajanja novih saznanja iz domena kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija.

Društvena opravdanost za pokretanje časopisa je imperativ vremena budući da je po svojoj strukturi jedinstven u Bosni i Hercegovini. Društvo se mora uspješno organizirati i suprostaviti rapidno rastućim i sve složeni-im antisocijalnim devijantnim i kriminalnim pojavama.

Ciljevi časopisa su prezentacija naučne i stručne misli. (Izvod iz koncepcije časopisa Kriminalističke teme)

IZDAVAČ

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo

ZA IZDAVAČA

Dr. sc. Nedžad Korajlić, dekan

ADRESA

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-mail: krimteme@fkn.unsa.ba

UDC 343.9  |  

Časopis je upisan u Evidenciji javnih glasila FBiH pod rednim brojem 773 od 13.03.1998. godine.


Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u: / Journal of Criminal Justice Issues (Kriminalističke teme) is indexed/abstracted in: