Contact

Kriminalističke teme

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Fax: +387 33 561 216

E-mail: krimteme@fkn.unsa.ba