Kontakt časopisa

Glavni kontakt

Dr. sc. Eldan Mujanović
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


E-pošta: urednik@fkn.unsa.ba

Pomoćni kontakt

Adnan Fazlić
E-pošta: afazlic@fkn.unsa.ba