Kontakt
Zmaja od Bosne 8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Glavni kontakt

Prof. dr. sc. Irma Deljkić
Fakultet za kriminalistiku, kri,minologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

Kontakt za podršku

Adnan Fazlić, MA