Geneza računalnog kriminaliteta

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Računalni kriminalitet kao niz društveno neprihvatljivih ponašanja

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Djelotvorno suzbijanje. Potaknuti svijest o štetnosti.

Metodologija/Dizajn: Pregled postojeće literature. Pregled internetskih izvora.

Ograničenja istraživanja/rada: Ne postoje.

Rezultati/Nalazi: Pojava velikog broja kaznenih djela iz područja računalnog kriminala.

Generalni zaključak: Osamdesetih godina i devedesetih godina XX. stoljeća došlo je do naglog razvoja suvremenih računalnih tehnologija. Pojava interneta je donijela niz korisnih informacija na svim životnim područjima.

Opravdanost istraživanja/rada: Suzbijanje računalnog kriminaliteta kao velike negativne društvene pojave.

PDF (Hrvatski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.