Evropski nalog za hapšenje i predaju kao supstitut ekstradicije u EU

Željko Nikač, Nedžad Korajlić, Maida Bećirović

Sažetak


Predmet ovog rada je preliminarna analiza pravnog instituta Evropskog naloga za hapšenje kao modela ekstradicije država članica Evropske unije, koji je uspostavljen Okvirnom odlukom o evropskom nalogu i postupcima predaje iz 2002.godine. U metodološkom smislu u radu dominiraju pravni metodi - normativni i uporedni, uz uvažavanje ostalih metoda naučnog istraživanja. U pogledu sistematike rada u uvodnom delu je dat osvrt na tradicionalni model ekstradicije, nastanak i razvoj, pravne izvore i nedostatke. Centralni deo zauzima izlaganje o EAW kao alternativnom modelu i supstitutu nedovoljno efikasne i spore ekstradicije, u okviru kojeg se navode pojam, sadržina i postupak izdavanja uz materijalne i procesno-pravne pretpostavke. Dalje slede iskustva koja se odnose na sprovođenje i kontrolu Naloga, odbijanje izvršenja, probleme i početne rezultate u primeni. Dosadašnja pozitivna praksa i rezultati istraživanja upućuju na zaključak da je EAW zasnovan na poverenju u pravne sisteme država članica i EU kao celine, te poštovanju načela zakonitosti, depolitizacije i antikriminalne solidarnosti. Nalog je ideja vodilja eventualnom uspostavljanju Balkanskog naloga za hapšenje, koji bi važio na prostorima nekadašnje Jugoslavije i našeg regiona.


Ključne riječi


ekstradicija ; Evropska unija ; međunarodna krivično-pravna pomoć ; Evropski nalog za hapšenje ; Srbija ; BiH i Balkan

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo