Riječ urednika

Sažetak

Poštovani čitaoci,

u ovom dvobroju časopisa Kriminalističke teme objavljujemo sedam radova koji su sadržajno usmjereni na uvijek aktuelne teme iz domena kriminalistike, kriminologije, penologije, upravnog prava, krivičnog procesnog prava i sigurnosnih studija. Sa stanovišta kvaliteta, odnosno, naučne i stručne relevantnosti, pristigli radovi u potpunosti zadovoljavaju kriterije neophodne za publikovanje u našem Časopisu, te shodno tome vjerujemo da će koristiti kako razvoju naučne misli, tako i praktičarima u svakodnevnom radu. Radovi iz ovog izdanja obuhvataju jedan izvorni naučni rad, jedan pregledni naučni rad, dva stručna rada i tri prikaza knjige. Izvorni naučni rad tematski pripada domenu kriminalističke nauke, pregledni rad oslovljava temu iz domena kriminologije, dok stručni radovi i prikazi knjiga tematski pripadaju područjima penologije, upravnog prava, krivičnog procesnog prava, sigurnosnih studija i kriminologije.

Prvi radu u ovom izdanju nosi naslov Specifični tragovi kraka tijela mehanizma za okidanje, na čahurama ispaljenim iz pištolja „Tokarev TT33“ cal. 7,62 x 25 mm i pištolja koji su proizvedeni na bazi navedenog pištolja cal. 7,62 x 25 mm i cal. 9 x 19 mm, i kategoriziran je kao izvorni naučni rad. Autori pomenutog rada ukazuju na neophodnost unaprjeđenja identifikacije vatrenog oružja na temelju tragova na čahurama ispaljenim iz vatrenog oružja, te na detaljan način predstavljaju rezulate provedenog istraživanja koji mogu biti od koristi vještacima balističarima u budućim procesima zaključivanja o identifikaciji vatrenog oružja u slučajevima kada neki od pomenutih tragova nemaju izražene individualne karakteristike. Nadalje, u ovom izdanju objavljujemo iznimno kvalitetan pregledni naučni rad pod naslovom Značaj kriminologijskih istraživanja za savremenu politiku suprotstavljanja kriminalitetu čiji autor na naučno utemeljen i sveobuhvatan način ukazuje na komplementarnost kriminologije i politike suprotstavljanja kriminalitetu, te naglašava da „politika suprotstavljanja kriminalitetu bez kriminologije i spoznaja koje ona pruža reskira biti neutemeljena, a kriminologija se bez kriminalnopolitičkih perspektiva nalazi u opasnosti reduciranja na puko prikupljanje činjenica“. Stručni rad pod naslovom Položaj zavisnika u neformalnom sistemu penalnih ustanova u Republici Srpskoj na inovativan način pristupa naslovnoj problematici i otvara niz zanimljivih pitanja za buduća naučna izučavanja uslova izdržavanja kazne, administracije, nepovjerenja, rehabilitacije i ukupnog stava društva prema zavisničkoj populaciji. Drugi stručni rad nosi naslov Upravno-pravni oblici kontrole i nadzora zatvorskih ustanova u Bosni i Hercegovini i isti u pomenutom kontekstu oslovljava problematiku ocjenjivanja zakonitosti i cjelishodnosti postupanja upravnih organa zaduženih za
kontrolu i nadzor zatvorskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Osim navedenog, u ovom izdanju nastavljamo sa praksom omogućavanja studentima magistarskih i doktorskih studija da objave svoja opažanja i utiske o relevantnim naučnim publikacijama koje koriste tokom studija i koje dodatno žele približiti zainteresovanoj publici. Shodno prethodno navedenom, objavljujemo prikaze sljedeće tri knjige: Posebni dio kaznenog prava (prvo izdanje); Bliska zaštita VIP ličnosti i Krivično pravosuđe - borba protiv kriminaliteta i prevencija kriminaliteta.

U konačnici, želim iskazati zahvalnost svim članovima Redakcije i recenzentima koji su predanim i kompetentnim radom doprinijeli pripremi i objavljivanju ovog izdanja Kriminalističkih tema.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.