Specifični tragovi kraka tijela mehanizma za okidanje, na čahurama ispaljenim iz pištolja “Tokarev” cal. 7,62 x 25 mm i pištolja koji su proizvedeni na bazi navedenog pištolja cal. 7,62 x 25 mm i cal. 9 x 19 mm
PDF

Ključne riječi

cartridge cases
identification
individual characteristics
trigger mechanism
Tokarev čahure
identifikacija
individualne karakteristike
mehanizam za okidanje
Tokarev

Kako citirati

Franjić, B. ., & Kotarević, A. . (2016). Specifični tragovi kraka tijela mehanizma za okidanje, na čahurama ispaljenim iz pištolja “Tokarev” cal. 7,62 x 25 mm i pištolja koji su proizvedeni na bazi navedenog pištolja cal. 7,62 x 25 mm i cal. 9 x 19 mm. Kriminalističke Teme, (1-2), 1-14. Retrieved from http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/114

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Neophodnost unaprjeđenja identifikacije vatrenog oružja na temelju tragova na čahurama ispaljenim iz vatrenog oružja.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je da se vještacima balističarima prezentiraju podaci i iskustva o tragovima, koji nastaju prilikom izvlačenja-izbacivanja čahura nakon ispaljenja iz pištolja „Tokarev TT33“ cal. 7,62 x 25 mm i pištolja koji su proizvedeni na bazi navedenog pištolja, kao što su pištolji marke „Zastava“ modeli M57 cal. 7,62 x 25 mm, marke „Norinco“ model M54, M54-1, marke „Zastava“ modeli: M70, M70A, M88, M88A cal. 9 x 19 mm. Ove tragove smo nazvali “Tragovi kraka tijela mehanizma za okidanje”. Pomenuti tragovi će (pored ostalih tragova na čahurama: tragovi udarne igle, čela zatvarača, izbacivača, izvlakača na dancetu čahura i dr.), pomoći vještacima balističarima za donošenje konačnog zaključka o identifikaciji čahura, odnosno vatrenog oružja iz kojeg su iste ispaljene, pogotovu u slučajevima kada neki od ovih nabrojanih tragova nemaju izražene individualne karakteristike.

Metodologija/Dizajn: U ovom radu izvršena je analiza nastanka navedenog traga, njegova jedinstvenost, ponavljanje, položaj istog u odnosu na ostale tragove i mogućnosti vezane za identifikaciju navedenog traga, odnosno dijela oružja od koga isti nastaje, kako zasebno, tako i identifikacije vatrenog oružja u cijelosti.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja ovog istraživanja, eventualno, mogu proisticati iz nedostupnosti svih modela pištolja cal. 7,62 x 25 mm i cal. 9 x 19 mm koji su proizvedeni na bazi pištolja „Tokarev TT33“ cal. 7,62 x 25 mm.

Rezultati/Nalazi:Tragovi kraka tijela mehanizma za okidanje nisu slučajno nastali, koji se ponavljaju na svim čahurama, koje su ispaljene iz pištolja i modela koji su proizvedeni na bazi pištolja „Tokarev TT33“ cal. 7,62 x 25 i 9 x 19 mm. Tragovi ne zavise od proizvođača streljiva, sadrže i opće i individualne karakteristike, koji se reproduciraju na svim čahurama ispaljenim iz ispitivanih pištolja i modela.

Generalni zaključak: Tragovi kraka tijela mehanizma za okidanje, sadrže izražene individualne karakteristike, na temelju kojih se može izvršiti pozitivna identifikacija vatrenog oružja. Pomenuti tragovi će pored ostalih tragova na čahurama: tragovi udarne igle, čela zatvarača, izbacivača, izvlakača na dancetu čahura i dr., pomoći vještacima balističarima za donošenje konačnog zaključka o identifikaciji čahura, odnosno vatrenog oružja iz kojeg su iste ispaljene, pogotovu u slučajevima kada neki od navedenih tragova nemaju izražene individualne karakteristike.

Opravdanost istraživanja rada: Opravdanost rada leži u činjenici, da on predstavlja originalni naučni rad, koji predstavlja koristan izvor informacija za vještake-eksperte koji se bave balističkim vještačenjima.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.