„PROŠIRENO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELIMA - TEORIJSKI, MEĐUNARODNO-PRAVNI I KOMPARATIVNO-PRAVNI ASPEKTI“, AUTORI – Darko Datzer, Miodrag N. Simonović, Vladimir M. Simonović, Eldan Mujanović, Haris Halilović, Radmila Dragičević-

Azra Jamaković

Sažetak


 Book review

„BROADENED CONFISCATION OF PROPERTY GAIN PROCURED THROUGH CRIMINAL OFFENSES – A THEORETICAL, INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LEGAL VIEW “, AUTHORS - Darko Datzer, Miodrag N. Simonović, Vladimir M. Simonović, Eldan Mujanović, Haris Halilović, Radmila Dragičević- Dičić, Damira Delost, Maria Vittoria De Simone


Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo