Sociološki, politološki i sigurnosni osvrt o tijelu kao sredstvu za izvršenje terorističkih akata

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Aktuelnost tematike i problematika samoubilačkog terorizma.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Istražiti faktore i vezu u (zlo)upotrebi ljudskog tijela u svrhe poduzimanja terorističkih akata. Samoubilački terorizam kao –„Modus operandi“ je nedvojbeno najzastupljeniji,  i gotovo svakodnevni,  način izvršenja terorističkog akta. Cilj ovog rada je da naglasi činjenicu i pokuša da ukaže da je tijelo socijalno-kulturni konstrukt, te da istakne one aspekte tijela koji su suštinski vezani za terorizam kao najveći društveni problem današnjice.

Metodologija/Dizajn: U ovom radu je cilj da se izloži percepcija modusa operandi samubilačkog terorizma kroz korištenje više različitih metoda kako opštih, tako i posebnih naučnih metoda. Najviše su zastupljene analiza sadržaja, analitičko-sintetička metoda, metoda apstrakcije i konkretizacije, metoda opservacije.

Ograničenja istraživanja/rada: Da li se tijelo kao osnova za samoubilački teroristički akt može istražiti, da li samoubice teroristi imaju posebnosti u svom tjelesnom ponašanju, da li se to ponašanje može okarakterizirati i prepoznati?

Rezultati/Nalazi: Zaključci i preporuke

Generalni zaključak: Samoubilački terorizam je postao najzastupljeniji oblik ispoljavanja terorizma, svaki napor i pokušaj prepoznavanja faktora koji bi ukazali na mogućnosti otkrivanja.

Opravdanost istraživanja/rada: Poznavanje problematike samoubilačkog terorizma i saznanja o oblicima njegovog ispoljavanja, predstavlja prvi korak u njegovoj analizi. Drugi korak analize neizbježno se usmjerava u pravcu kritičkog razotkrivanja određenih mehanizama kojima se nastoji da osujeti djelovanje ove vrste terorista.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.